ga_slide_serveis_gn_1920x400px7

SERVEIS

El nostre objectiu és oferir als nostres clients un servei global d’assessorament i que inclou totes les branques possibles de gestió empresarial

FISCAL / COMPTABLE

 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Altes a Hisenda i obligacions censals.
 • Estudi i confecció de declaracions de renda i patrimoni.
 • Declaracions trimestrals i anuals d’IVA i IRPF.
 • Estudi i confecció de l’Impost de Societats.
 • Formulació de recursos a Hisenda i atenció de requeriments.
 • Assistència i representació davant la Inspecció Tributària.
 • Confecció dels comptes anuals i memòria econòmica.
 • Confecció i liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i AJD.
 • Confecció i liquidació de l’Impost de Successions.
 • Sol·licitud de certificats tributaris.
 • Gestió d’Impostos locals, autonòmics, estatals…
 • Signatura digital.
 • Gestió de notificacions telemàtiques Hisenda.
 • Assessorament general comptable.
 • Confecció de comptabilitats.
 • Confecció i presentació dels llibres comptables.

Contacte fiscal

fiscal@garriga-associats.com

LABORAL

 • Assessorament laboral.
 • Gestió de nòmines, TC1 i TC2.
 • Contractació laboral.
 • Gestió i capitalització d’atur.
 • Assistència i representació davant de la Inspecció de Treball.
 • Gestió de notificacions telemàtiques amb Seguretat Social.
 • Prestacions de la Seguretat Social.
 • Contenciosos laborals, CMAC.
 • Altes i baixes d’Autònoms.
 • Altes d’empreses, obertura de centres de treball.
 • Subvencions.
 • Convenis col·lectius de treball.

Contacte laboral

laboral1@garriga-associats.com

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

 • Constitució i legalització de Comunitats de Propietaris.
 • Administració de Comunitats de Propietaris.
 • Realització de reunions de comunitats.
 • Administració i gestió de lloguers.
 • Contractes de lloguer i dipòsit de fiances.
 • Intermediació en la compravenda d’immobles.
 • Gestió d’impagats.

Contacte finques

finques@garriga-associats.com

ASSEGURANCES

 • Assessorament i estudi de tot tipus d’assegurances amb diferents companyies.
 • Responsabilitat civil.
 • Multirisc comerços.
 • Multirisc llar.
 • Automòbils i vehicles industrials.
 • Vida.
 • Plans de Pensions.
 • Comunitats de Propietaris.
 • Accidents / Subsidis.
 • Assistència i hospitalització.
 • Jubilació.
 • Transports de mercaderies.
 • Tramitació de sinistres.

Contacte assegurances

assegurances@garriga-associats.com

VEHICLES I TRANSPORTS

 • Targetes de transport (públic i privat).
 • Matrícules.
 • Transferències.
 • Maquinaria agrícola al ROMA.
 • Baixes.
 • Duplicats.
 • Homologació de carnets de conduir estrangers.
 • Inscripcions i cancel·lacions de reserves de domini.
 • Autoritzacions especials de circulació.
 • Gestions al Servei Català de Trànsit.
 • Gestions a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Contacte vehicles i transports

vehicles@garriga-associats.com

JURÍDIC

 • Serveis d’assessorament legal.
 • Reclamacions de deutes.
 • Divorcis
 • Incapacitats
 • Desnonaments
 • Acomiadaments
 • Assessorament i tramitació d’herències i donacions.
 • Assessorament i tramitació de compravendes.
 • Testaments
 • Declaracions d’obra
 • Divisions horitzontals
 • Certificats (registres civils, últimes voluntats).

Contacte jurídic

agarriga@garriga-associats.com

GESTORIA ECONÒMICO-EMPRESARIAL

 • Constitució de societats (anònimes, limitades, cooperatives, laborals, SC,…).
 • Transformacions de societats.
 • Contractes mercantils.
 • Modificació d’estatuts societaris.
 • Associacions i fundacions.
 • Legalització d’indústries, establiments, hostaleria.
 • Propietat industrial, noms comercials, patents i marques.
 • Inscripció al RELI
 • Inscripció al REA
 • Informes comercials i financers de societats.
 • Gestions al Registre de la Propietat.

Contacte econòmico-empresarial

ramirf@garriga-associats.com

SUBVENCIONS I AJUTS

 • Tramitació d’ajuts autonòmics, estatals i municipals.
 • Sol.licitud d’ajuts COVID.
 • Sol.licitud de baixes laborals a les mútues.
 • Capitalització d’atur.

Contacte subvencions

a.garriga@garriga-associats.com

Start typing and press Enter to search